Takster og gebyrer

Fra 1. januar 2020 har KULTURIUM BIBLIOTEK indført nye servicetakster og gebyrer.

Ved for sen aflevering

Antal dage

Voksne

Børn

1-7 dage 20,- kr. 10,- kr.
8-14 dage 40,- kr. 20,- kr.
15-21 dage 100,- kr 30,- kr.
22-30 dage 160,- kr. 40, - kr.
Over 30 dage 230,-kr. 120,-kr.

Betaling af gebyrer kan gøres med Mit Betalingsoverblik eller i app'en Biblioteket. 

Ved overskridelse af udlånstiden skal der betales gebyrer, fastsat af Ishøj Byråd. Over 30 dages overskridelse medfører krav om erstatning af materialets fulde pris plus gebyr. Bortkomne eller ødelagte materialer skal erstattes med den faktiske købspris. Flerbindsværker kan kræves fuldstændig erstattet, selvom kun en enkelt del af materialet er bortkommet. Forældre hæfter for materiale, som deres børn har lånt. Erstatningssager overgår til Inkasso. Ekspeditionsgebyr på 50,- kr. ved erstatningssager.

Læs vejledningen til betaling af gebyrer og erstantninger.

Kopier og print (Print kan kun betales via betalingskort på nettet)

Opstartsgebyr på print per dokument (fra 1. januar 2019) : 1 kr.

A4 sort/hvid : 2 kr.

A3 sort/hvid : 4 kr.

A4 farve : 5 kr.

A3 farve : 10 kr.

Telefax per side

Til Danmark : 15 kr.

Til Norden : 25 kr.

Til Europa : 30 kr.

Uden for Europa : 50 kr.

Bogsalg

1 enhed: 15 kr.

3 enheder: 35 kr.

Nyt lånerkort (hvis du har mistet det gamle)

Nyt lånerkort: 10 kr.

Nyt lånerkort /tabt lånerkort voksen: 50 kr.