Takster og gebyrer

Fra 1. januar 2024 har Kulturium Bibliotek indført nye servicetakster og gebyrer.

Fra 1. januar 2024 er følgende servicetakster og gebyrer gældende

Ved for sen aflevering

Antal dage

Voksne

Børn*

1-7 dage 20 kr. 10 kr.
8-14 dage 42 kr. 20 kr.
15-21 dage 105 kr 30 kr.
22-30 dage 168 kr. 40 kr.
Over 30 dage 230 kr. 120 kr.

* Børn og unge i alderen 0-17 år som bor i Ishøj Kommune vil fra 1. juli 2023 ikke skulle betale gebyrer, hvis de afleverer for sent. Gebyrfriheden gælder alle materialer fra Børnebiblioteket og Mix-biblioteket. Bliver der lånt materialer fra Voksenbiblioteket af en børnelåner, skal der betales gebyrer, hvis materialerne afleveres for sent. Der er stadigvæk erstatningspligt, det vil sige, at hvis et materiale slet ikke bliver afleveret skal man betale materialets værdi. Gebyrfrihed for børn og unge er et forsøg og gælder i 18 måneder fra 1. juli 2023.

Betaling af gebyrer kan gøres med Mit Betalingsoverblik eller i app'en Biblioteket, læs hvordan du betaler her.

Ved overskridelse af udlånstiden skal der betales gebyrer, fastsat af Ishøj Byråd. Over 30 dages overskridelse medfører krav om erstatning af materialets fulde pris plus gebyr. Bortkomne eller ødelagte materialer skal erstattes med den faktiske købspris. Flerbindsværker kan kræves fuldstændig erstattet, selvom kun en enkelt del af materialet er bortkommet. Forældre hæfter for materiale, som deres børn har lånt. Ishøj kommune står for opkrævning af mellemværende. 

Bibliotekets reglement om regler i forbindelse med lån, fornyelse, reservering, erstatning m.m.

Kopier og print (Print kan kun betales via betalingskort på nettet)

Opstartsgebyr på print per dokument (fra 1. januar 2019) : 1 kr.

A4 sort/hvid : 3 kr.

A3 sort/hvid : 5 kr.

A4 farve : 5 kr.

A3 farve : 10 kr.

Salg af materialer

1 enhed (bøger og musik): 10 kr.

3 enheder (bøger og musik): 25 kr.

 

Lånerkort til børn

Børn under 15 år kan få et lånerkort, hvis de vil have det. Man kan også anvende sundhedskortet eller lånerkortet i appen Biblioteket i stedet.

Mister et barn sit lånerkort koster et nyt: 10 kr.

Lånerkort til voksne

Voksne kan købe et lånerkort, men skal som udgangspunkt anvende sit sundhedskort eller lånerkortet i appen Biblioteket.

Lånerkort til voksen: 80 kr.