Computere, internet og print

På biblioteket finder du computere, trådløst internet, kopimaskine, printer, fax og en scanner.

Computere

Det er gratis at benytte internettet på Kulturium Bibliotek. Du kan enten bruge bibliotekets computere eller tage din egen med og logge på det trådløse internet. Læs mere om det trådløse internet her.

Skal du bruger bibliotekets computere skal du være opmærksom på:

 • Computerne lukker ned 15 min. før lukketid.
 • Som standard er computerne udstyret med Windows 10, internetbrowserne Edge og Chrome samt Microsoft Office. Der kan scanes fra vores printer.

Vi tager forbehold for maskinnedbrud.

Du skal overholde bibliotekets regler for brug af internet og Kulturium Ishøj Biblioteks regler for ophold på biblioteket

Det er forbudt at benytte bibliotekets computere er til:

 • at søge efter pornografiske eller racistiske sider eller andre sider, der kan virke anstødelige
 • ulovlig indtrængen i databaser
 • spredning af budskaber der strider mod dansk lovgivning
 • at ændre pc’ernes opsætning
 • at udøve chikane
 • at udvise truende eller krænkende adfærd

Brud på reglerne vil medføre bortvisning.

Fremfinding eller download af børnepornografisk materiale bliver anmeldt til Københavns Vestegns Politi.

Trådløst internet til rådighed på bibliotek

Netværkets navn: Ishoej_Gaestenet

På biblioteket logger du på ved:

 • Finde netværket Ishoej_Gaestenet.
 • Gå på internettet.
 • Indtast mobilnummer
 • Afvent sms
 • Indtast den modtagne kode.

Regler for brug af trådløst internet

Brugen af Ishøj Kommunes trådløse net sker på eget ansvar og under ansvar for gældende lovgivning.

Vi anbefaler, at du har en personlig firewall og et opdateret antivirus-program installeret,
da Kulturium Bibliotek ikke påtager sig ansvar for direkte eller indirekte følger af opkoblingen.

Tal med din bank om sikkerhedsrisici ved brug af trådløst netværk til bankforretninger.
Der er med adgangen skabt adgang til Internettet, men download af programmer og
dokumenter fra internet er omfattet af regler om ophavsret. Det er dit personlige ansvar,
at reglerne overholdes. Brug af oplysninger, programmer og tjenester, som du opsøger eller
kopierer fra internet, sker på eget ansvar.

Søgning i ulovligt materiale eller eksponering af pornografiske eller meget voldelige billeder falder uden
for hensigten med denne forbindelse og medfører øjeblikkelig afbrydelse.

Scan

Du kan scanne fra vores printer i udlånet. Det er gratis at scanne.

Kopi

Du har adgang til at fotokopiere fra bibliotekets fotokopieringsmaskine. Se priserne på kopi her.

Print med Princh

Du kan printe med Princh fra alle computere i biblioteket. Print kan kun betales med betalingskort eller MobilePay. Se priserne på print her.

Du kan printe fra din egen bærbar computer, tablet og mobil til bibliotekets printer med Princh. Læs her hvordan du printer med Princh på biblioteket.

Se priserne på print og kopi her