Reglement

Læs om vores regler i forbindelse med lån, fornyelse, reservering, erstatning m.m.

Hvem kan bruge biblioteket

Biblioteket er for alle. Åbningstider fremgår på hjemmesiden
For at låne materialer skal du være registreret som bruger. Vær opmærksom på, at der er nogle af bibliotekets tilbud, du kun kan benytte, hvis du bor i kommunen f.eks. E-reolen, Filmstriben o.l. 

Hvordan bliver du registreret som bruger?

Dette kan ske på to måder: 

  1. Ved personligt fremmøde. Husk at medbringe dit sundhedskort. 
  2. På hjemmesiden. Du skal bruge dit NemID. 

Under registreringen beder vi om et mobil-nr. og/eller en e-mailadresse, så du kan få tilsendt beskeder fra biblioteket. Det kan være et reserveret materiale som er klar til afhentning, eller det kan være en påmindelse om at der er få dage til et materiale skal afleveres. Du skal også vælge en pinkode på 4 tal. Pinkoden er personlig og bruges til at få adgang til bibliotekets services. 

Du skal meddele biblioteket, hvis du skifter e-mail eller telefonnummer. Dette kan ske på biblioteket eller via ’Min konto’ på hjemmesiden.

Sundhedskortet er dit lånerkort. Det skal medbringes, hver gang du låner. Kortet er personligt, og du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på det. Mister du kortet, skal du straks kontakte biblioteket for at få det spærret. 

Er du under 15 år kræves skriftlig tilladelse fra forældre eller værge for at blive oprettet. Det sker på en særlig blanket, som kan hentes på vores hjemmeside eller på biblioteket. Er du under 15 år, får du udstedt et lånerkort. Er du fyldt 15 år, men ønsker et lånerkort koster det et gebyr vedtaget af Ishøj Byråd. 

Sådan låner du materialer

Du låner materialerne på bibliotekets selvbetjeningsautomater med dit sundhedskort/lånerkort og pinkoden. 
Lånetiden er normalt 1 måned. Visse materialer har en kortere lånetid. Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen og på app/hjemmesiden under ’Min konto’. Det er vigtigt at materialet udlånes korrekt og at alarmen deaktiveres, ellers vil alarmerne ved udgangene gå i gang. Du låner korrekt ved at holde materialet på læsefladen, indtil det er registreret på skærmen. 

Du kan se en oversigt over dine aktuelle hjemlån, bestillinger og reserveringer på bibliotekets app (”Biblioteket”), eller på bibliotekets hjemmeside www.ishojbib.dk (’Min konto’). 

Hvis du vil låne E-bøger, streame film eller benytte andre E-muligheder via Kulturium Bibliotek, skal du have folkeregisteradresse i Ishøj Kommune. Du logger på den valgte service med dit cpr.nr/lånerkort samt pinkode og med en angivelse af ”Ishøj” som tilhørskommune/bibliotek, og streamer/downloader herefter materialet. 

Sådan reserverer du

Du kan reservere/bestille materiale via bibliotekets app, hjemmeside, på bibliotek.dk eller personligt på biblioteket. 
Du modtager besked fra biblioteket på SMS eller via e-mail, når materialet er klar til afhentning. I beskeden er angivet et nummer. Dit reserverede materiale finder du under det nr. på bibliotekets afhentningsreol. Du kan vælge at afhente reserveret materiale i Bibboksen, som er placeret uden for biblioteket (få mere info på biblioteket). 

Sådan afleverer du

Du afleverer materialerne i afleveringsautomaten som er placeret udenfor biblioteket på Bibliotekstorvet. Det er dit eget ansvar, at materialerne bliver afleveret inden afleveringsfristen er overskredet, også selvom du er tilmeldt SMS-påmindelse, men ikke har modtaget påmindelsen. 
Når du afleverer materialet, får du en kvittering. Den er din dokumentation for, at det er afleveret. Lånte E-materialer afleverer sig selv efter lånetiden er udløbet. 

Sådan fornyer du

 Du kan forny materiale, hvis det ikke er reserveret af andre. Du kan maksimalt forny tre gange og tidligst syv dage før afleveringsdatoen. 

Du kan forny dine materialer via bibliotekets app, på bibliotekets hjemmeside, på selvbetjeningsautomaterne eller ved personlig henvendelse. 

Hvorfor får du et gebyr

Du skal betale gebyr, hvis lånetiden overskrides. Det er Byrådet der fastsætter gebyrstørrelsen. Du kan se en oversigt over gebyrer på bibliotekets hjemmeside og på biblioteket. Påmindelse via SMS, mail mm. er en service, og det vil altid være dit ansvar at aflevere dine lån til tiden, også selvom du ikke har modtaget påmindelsen. 

Vær opmærksom på at ikke modtagne sms’er kan skyldes;

  • Du har ændret mobil nr. / mail 
  • Din mobil har været slukket eller din udbyder har haft udfald
  • Din mailindbakke er fyldt eller mailen er endt i spamfiltret. 

Hvornår skal du betale erstatning?

Hvis materialerne bliver ødelagt eller bliver væk, skal de erstattes. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på brugerens eget udstyr i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer. Ved ødelagte materialer opkræves en erstatningspris + gebyr som vedtages årligt af Ishøj Byråd. 

Sådan betaler du

Du kan betale evt. gebyrer kontant, med mobilepay eller med dankort/visa på biblioteket, via mobilepay ved selvbetjeningsautomaterne, hjemmesiden og app’en. 

Ordensregler


Biblioteket er for alle. Du skal derfor respektere god ro og orden og altid følge anvisninger fra personalet (få uddybet personalets anvisninger på biblioteket) .

Du må ikke fjerne bibliotekets materialer eller inventar uden at have lånt det. Overtrædelse af ordensreglementet kan føre til bortvisning, udelukkelse fra brug i en periode. Strafbar adfærd og forhold politianmeldes. 
Du kan også blive udelukket fra at låne på biblioteket, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret, afleveres i beskadiget stand, eller hvis du skylder 200 kr. eller mere i gebyrer. Skyldige beløb kan overgå til inkasso, jf. Lov om biblioteksvirksomhed §§ 32 og 33. 

Lovgivning

Biblioteket overholder bestemmelserne i Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven) samt Biblioteksloven. 

Kommunikation 

Biblioteket kommunikerer via forskellige kanaler, afhængigt af hvad henvendelsen omhandler: 

  • Regninger: Digital Post
  • Lån og reserveringer: SMS og e-mail. 

Du kan kontakte biblioteket ved personligt fremmøde i åbningstiden, via e-mail (isbib@ishoj.dk), kontaktformularen på hjemmesiden eller på telefon 43 57 71 71. 

Du kan også følge Kulturium Bibliotek på Facebook, på Instagram og tilmelde dig Kulturiums nyhedsbreve og nyheds sms-service.