Nedtælling til Uge 17 - FNs verdensmål 4

24.01.24
Lige mange piger og drenge kommer på skolebænken

Indhold i denne artikel

Hvad går verdensmål 4 ud på?

Verdensmål 4 handler om, at alle skal have adgang til god uddannelse og mulighed for livslang læring.

Selvom alle Verdensmål hænger sammen, så er mål 4 om kvalitetsuddannelse til alle måske alligevel det vigtigste af målene.

Det mener de 10 millioner mennesker, der besvarede FN’s online afstemning om hvilket Verdensmål, der var vigtigst for dem og deres familie, i hvert fald.

På verdensplan går det heldigvis fremad på den lange bane.
Hvor det i 1970 kun var cirka 75 % af verdens befolkning, der gennemførte grundskolen, steg tallet til over 80 % i firserne, og fra 2000 steg tallet igen, så lige over 90 % af verdens børn i dag gennemfører.

Hvor det tidligere oftere var drengene, der fik muligheden, er der nu næsten lige mange drenge og piger, der starter i skole.

Men coronanedlukningerne ramte skoler og skolebørn verden over med kolossal kraft.

FN’s Børneorganisation UNICEF kalder pandemien for den største uddannelseskrise nogensinde.
Nedlukningerne ramte flere end 1,6 milliarder elever og studerende, og læringstabet har været både enormt og ulige.

Verdensmål 4 i Danmark: 45.000 unge uden uddannelse eller arbejde  

Det danske skolesystem er internationalt anerkendt for at være et af de bedste og mest lige i verden.

Men også i Danmark er der udfordringer i skolesystemet.
I en dansk sammenhæng er der fokus på at bryde den negative sociale arv, så de børn, der kommer fra bogligt svage hjem, også får en uddannelse.

Flere skal også videreuddanne sig og tage en erhvervsuddannelse.
I dag er omkring 43.000 danske unge mellem 15 og 24 år hverken i gang med en uddannelse eller i arbejde, og selvom det er et lille fald i forhold til de foregående år, så er andelen stadig næsten dobbelt så høj som den danske målsætning for de unge.

Hvem arbejder for lige adgang til uddannelse og livslang læring i Danmark og lokalt i Ishøj?

Den del af verdensmål 4 som handler om at give alle mulighed for livslang læring, er der mange frivillige ildsjæle, der støtter op om. 

Aftenskolerne, Røde Kors og Folkebibliotekerne er bare et par eksempler på organisationer, der inviterer frivillige eller bare lokale medborgere til at lære og udvikle deres viden.

I Ishøj Kommune arbejdes der flere steder for lige adgang til uddannelse og læring – her er blot et lille udpluk:

Lektiehjælp:

På Kulturium Bibliotek kan du få hjælp til dine lektier og opgaver af Knud, der er frivillig lektiehjælper. Han sidder på biblioteket hver anden onsdag i lige uger kl. 16-18 og hjælper særligt med matematik, fysik og kemi, lektier og skoleprojekter, opgaveskrivning og opgaveforståelse

Læse-fif:

Hver torsdag kl. 16-18 kan du få fif og ideer hos læsekonsulent Rikke Myhlendorph, som kan hjælpe dig med at finde bøger med den helt rigtige sværhedsgrad til dit barn.

Går dit barn i indskolingen, og har I brug for hjælp til at finde de rigtige frilæsningsbøger? Mangler I hjælp eller inspiration til at finde de bøger, der passer til dit barns niveau?

Book en bibliotekar:

Mangler du hjælp til din studieopgave, enten i udskolingen eller på gymnasiet, så kan du få hjælp af en bibliotekar, der hjælper dig med en god søgning. Du kan booke bibliotekaren online, ringe eller henvende dig direkte på biblioteket og lave en aftale.

Samtale på dansk: 

Frivillige og borgere (som gerne vil styrke deres danske sprog) mødes og øver dansk på forskellig vis på biblioteket hver tirsdag kl. 15. De tager også på udflugter med fokus på kultur og samfund. Find Samtale på dansk på Facebook eller skriv til samtalepaadansk@gmail.com

Elderlearn: 

En besøgsvensordning hvor du kan blive bedre til dansk ved at besøge en ældre dansktalende borger. I mødes cirka 1 gang om ugen, når det passer jer begge. Se mere på www.elderlearn.dk eller ring på telefon 60 56 06 53.

Sprogtræning: 

På Sprogland.dk kan du booke en online samtale med en frivillig sprogtræner fra Røde Kors, der gerne vil hjælpe dig med fx at træne ‘hverdagsdansk’ eller forberedelse til eksamen. Log ind og book tid via www.sprogland.dk 

 I Ishøj har Ældresagen også kurser i engelsk og italiensk, og Røde Kors har online sprogtræning i dansk.

 

Hvad kan du gøre for at hjælpe til med, at vi sammen opnår mål?

En helt oplagt mulighed er selvfølgelig at tilbyde din hjælp som frivillig lektiehjælper eller anden form for hjælp hos et allerede eksisterende læringstilbud. 

Det kan også være, at du har en helt specifik viden eller en interesse, som du gerne vil fortælle om og dele med andre;
det kan være, at du er god til at skrive og vil starte et skrivekursus, eller måske vil du dele din viden om korssting, frimærker, grønsagsdyrkning eller noget helt andet, der kunne samle en gruppe mennesker med en interesse for netop dit felt.

Vi hører gerne fra dig! Skriv til kulturbibliotekar Elise på elisw@ishoj.dk

Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.
 

Materialer