Nedtælling til Uge 17 - FNs Verdensmål 11

13.03.24
På én generation er andelen af mennesker, der bor i slum, næsten halveret

Indhold i denne artikel:

Hvad går verdensmål 11 ud på?

Flere og flere flytter fra landet til byerne, og allerede i 2050 forventes det, at to tredjedele af verdens befolkning bor i byer. 

Derfor er det vigtigt, at verdens byer og lokalsamfund bliver bæredygtige –både når det handler om miljø og om sociale forhold. 

Byerne har store udfordringer, som skal løses: Luftforurening, affaldshåndtering, manglende offentlig transport, slum og andre dårlige boliger. 

Byernes problemer ses tydeligt i verdens slumkvarterer, hvor skidt, støj og sygdomme er hverdagen for omkring 1033 millioner mennesker. 

Selvom der stadig er for mange mennesker i verdens slumkvarterer, så går det fremad. 
På verdensplan er andelen af mennesker, der lever i slum, næsten halveret mellem 1990 til 2018, viser tal fra FN. 

Det er især i Asien og Latinamerika, at andelen er faldet. 
I Latinamerika er andelen af mennesker, der bor i slum, faldet fra 35 til 20 procent siden 1990, og i Østasien er andelen næsten halveret.

Tallene er fra FNs “World cities report 2020”.

Mål 11 i Danmark: vi er trygge i det offentlige rum

I Danmark ser byernes problemer lidt anderledes ud. 
Herhjemme skal flere busser og biler køre på el, og så er boligpriserne i de store byer så høje, at folk uden høje indkomster bliver presset ud af byerne. 

I 2019 oplevede 12 procent af danskerne med den laveste indkomst, at deres boligudgifter var en ’tung byrde’, og 36 procent oplevede boligudgiften som ’noget af en byrde’. 

Når danskerne går ud af deres boliger, er de til gengæld generelt godt tilfredse. 
85,5 procent af danskerne føler sig nemlig trygge, når de er i det offentlige rum. 
Dog er andelen lidt lavere for dem, som bor i udsatte boligområder, hvor 71 procent føler sig trygge i det offentlige rum.

Hvem arbejder med at fremme verdensmål 11 i Danmark? 

Boliger til alle byen

Lejernes Landsorganisation (LLO)
LLO arbejder for at varetage boliglejeres interesser i private og almene udlejningsboliger, i andelsboliger, ungdoms- og ældreboliger mv. 
LLO arbejder bl.a. for bedre boligmiljøer, for at fremme lejernes indflydelse og et retfærdigt retsforhold mellem lejere og ejere og for at fremme lovgivning, der forhindrer jord- og boligspekulation. Læs mere om LLO her: https://llo.dk/bliv-medlem 

BL - Danmarks Almene Boliger 
Interesse- og brancheorganisation for de almene boligorganisationer og den ene million mennesker, der bor i almene hjem. BL arbejder for medlemmer og beboernes interesser ved at søge indflydelse på den almene boligsektors udvikling både økonomisk, teknisk og socialt.

Fonden for Billige Boliger
Fonden for Billige Boliger er en erhvervsdrivende non-profit-virksomhed med almennyttigt sigte og formål i bred forstand uden kapitalejere. Fonden bruger sit overskud til udvikling og nytænkning i bolig og byggeri.

Tryghed i det offentlige rum

Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) 
Arbejder for mere tryghed og for at styrke de boligsociale indsatser i udsatte boligområder. CFBU indsamler viden om og måler effekten af de nuværende indsatser og rådgiver beslutningstagere og praktikere om virkningsfulde indsatser.

Det kriminalpræventive råd (DKR) 
DKR’s ambition er at give løsninger på samfundets udfordringer med kriminalitet. DKR har fokus på at nedbringe antallet af kriminelle og flergangsofre, mindske udsatte steder og situationer, hvor kriminalitet finder sted, fremme tryghed og samfundets robusthed over for kriminalitet.

Byggeri, innovation og miljø

Teknologisk institut
Teknologisk Institut har været partner i udmøntningen af regeringens grønne forskningsstrategi i form af fire grønne forskningsmissioner. Blandt andet om renere luft i byerne. Læs om deres arbejde og metoder for at skabe renere luft i bymiljøerne her: https://www.teknologisk.dk/ydelser/renere-luft-i-bymiljoeer/42711 

Dansk standard 
Dansk Standard tilbyder virksomheder rådgivning med udgangspunkt i standarder. Standarder spiller nemlig en vigtig rolle for langt de fleste virksomheder, men også for vores samfund som helhed, fordi de giver konkrete redskaber til at måle, dokumentere, tale sammen og stille krav til sikkerhed og kvalitet. Standarder er derfor også vigtige for den grønne og bæredygtige omstilling, fordi de kan hjælpe virksomheder og organisationer med at måle og dokumentere, at de rent faktisk gør en grøn forskel.

COWI Danmark
Bidrager med ekspertviden inden for bæredygtig ingeniørteknik, arkitektur, energi og miljø. COWI rådgiver inden for projektering af kompleks infrastruktur med særligt stærke kompetencer inden for broer, tunneler og vandbygning.

Status på verdensmål 11

Baseline for verdensmålene
Projekt som har lavet den første danske måling på verdensmål 11. Bag projektet står Dansk Arkitektur Center (DAC) og Rambøll Management Consulting (RMC). Kommunernes Landsforening (KL) og Danmarks Statistik er samarbejdspartnere på projektet. I målingen finder du svar på, hvor vi er lige nu med verdensmål 11, hvordan vi skal forstå delmålene, og hvor der er plads til udvikling og forbedringer. Find målingen her:  https://www.mm.dk/misc/baselineforverdensmaalene_januar19.pdf

Hvad kan du selv gøre?

 • Støt op om initiativer til ordentlige lejeboliger til overkommelige priser.
  Det gør det muligt for folk i mange indkomstgrupper at bo i byen
 • Drop boligspekulation og forældrekøb – det skævvrider den sociale demografi i de store byer
 • Støt udviklingen af sports- og fritidsområder.
  De skaber stærkere, sundere og gladere lokalsamfund
 • Deltag i debatter om byudvikling med dine lokale politikere, når det er muligt og støt og bed om byplanlægning, der prioriterer områder til socialt samvær, på tværs af indkomstgrupper og baggrunde
 • Søg oplysninger om steder med betydning for natur- og kulturarv i dit område.
  Besøg stederne og del dine oplevelser med andre lokale
 • Brug delebiler og støt initiativer til lavere priser på offentlig transport, så alle har mulighed for at komme rundt i byen

Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.

Materialer