Bibliotekernes lovgrundlag

Om biblioteksloven som ligger til grund for Kulturium Biblioteks virke.

Biblioteksloven

Kulturium Biblioteks virksomhed foregår på grundlag af Lov om biblioteksvirksomhed (lov nr. 340 af 17. maj 2000, ændret i lov nr. 1049 af 17. december 2002) eller Biblioteksloven, som den hedder i daglig tale.

Biblioteksloven trådte i kraft den 1. juli 2000 og er en fælles lov for folke- og forskningsbiblioteker. Den indeholder bl.a. oplysninger om bibliotekernes formål og opgavefordeling. Til Biblioteksloven knytter der sig Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed (nr. 968 af 24. oktober 2000), som giver anvisninger om hvordan loven skal bruges.

Biblioteksloven på almindeligt dansk

Danmarks Biblioteksforening har en gennemgang af lovens vigtigste punkter på deres hjemmeside.