AT - 2016 Grænser

Mangler du ideer til din AT problemstilling?

Eller har du brug for korte fakta eller mere uddybende videnskabelige artikler? Så har vi samlet en oversigt over relevante artikelbaser fra biblioteket.

Ideer til hvilket tema du kan skrive om

Her er en liste over 100 ideer til temaer samt hvilke fag temaerne kan relaterer til.

Grænser kan have mange betydninger afhængig af hvilke fag du skriver i. Grænser kan være fysiske, psykiske geografiske, biologiske og meget andet. Her kan du finde ideer til temaer i samfundsfag, historie, engelsk, psykologi, erhvervsøkonomi, biologi, idræt og religion.  

Videnskab.dk har her samlet deres artikler om temaet indenfor klimapolitik og den vedtage grænse for temperaturstigning ved COP21, rumfart, kvantecomputer og -teknik, ytringsfrihed, skønhedsidealer, krige og terrors indvirkning på geopolitik samt historiske krige og landegrænser

Skønlitteraturen byder på fysiske og mentale grænser der kan perspektiveres over i opgaveskrivningen. Skønlitteratur byder f.eks. på grænser som flygtning eller som rejsende, om at leve med grænser omkring sig, om at overskride grænser - egne som andres og om krigens grænser og begrænsninger. 

Teologiskfakultet har samlet materiale om religiøse, filosofiske, samfundsfaglige og historiske perspektiver.

Andre artikler om temaet grænser opdelt i fag samt opstillet problemformuleringer man kan hente inspiration fra. Temaerne er grænser mellem mennesker, internationalt og medmenneskeligt ansvar, konsekvenser for mennesker på flugt, ytringsfrihed og moralske valg og dilemmaer. 
 

Faktalink artikelbase er god at få ideer af, fordi de både giver overblik og dybdegående information. Hver artikel begynder med en introduktion til emnet. Herefter dykkes der dybere ned i stoffet og der inddrages debat og perspektivering. Alle artikler afrundes med omfattende kildehenvisninger og links. 

Inspiration og ideer til problemformulering 
Når temaerne du vil skrive om er fundet skrives en problemformulering. Den kan du finde inspiration til her

Find viden: informationssøgning for de gymnasiale uddannelser skrevet af Trine Toft giver dig en hjælpende hånd problemformulering og viden om hvordan søgninger begrænses til relevant information.

I "Global Issues in Context" kan du fx hente inspiration i artikler om grænseløs luftforurening, grænseproblemer mellem Pakistan-Afghanistan og USA-Mexico eller Læger uden grænser. Artiklerne er på engelsk.

Hvis du er mere interesseret i samfundsspørgsmål, er artikelbasen "Student Resources in Context" det rette sted at få ideer. Her finder du bl.a. introduktioner til emner som steampunkt, transkønnethed, vold mod dyr, trafficking m.m. Artiklerne er på engelsk.

Tal og fakta
Har du fundet dit emne, og har brug for at få styr på de kolde fakta, så kan du hente hjælp i "Europa World Plus Online" artikelbasen. Her finder du fx kort, (befolknings)tal, styreformer, historiske oversigter og beskrivelser af væsentlige problemstillinger fra lande, regioner og internationale organisationer. Artiklerne er på engelsk.
Gå i dybden
Har du brug for at gå i dybden med dit emne, så kan du finde videnskabelige artikler (på engelsk) i "Science in Context". Artiklerne er emneopdelt, så der fx er en artikel om biodiversitet under emnet biologi. Artiklerne er på engelsk.

Artikelbaser 
•    EMU danmarks læringsportal - AT-2016 Grænser 
•    Europa World Plus Online
•    Faktalink
•    Folkedrab.dk - AT 2016 "Grænser" – arbejd med folkedrab i din opgave
•    http://forlagetcolumbus.dk/at-eksamen-2016/
•    Global Issues in Context
•    http://guldbog.dk/100-emner-til-opgaven-2016/
•    http://www.litteratursiden.dk/lister/graenser
•    Science in Context
•    Student Resources in Context
•    http://teol.ku.dk/formidling/Gymnasieskolen/at_ressourcerum/at_2016/
•    http://videnskab.dk/kultur-samfund/2016-her-er-de-bedste-artikler-om-graenser