Reglement

Læs om vores regler i forbindelse med lån, fornyelse, reservering, erstatning m.m.

Hvordan bliver du registreret som bruger?

Det sker ved personligt fremmøde. Du skal oprette en pinkode, når du registreres. Husk at medbringe sygesikringsbevis.

Pinkoden bruges ved udlån på selvbetjeningsautomaterne, til at reservere og forny materiale, til at se, hvad du har lånt (lånerstatus), og til at benytte andre af bibliotekets digitale tilbud.

Du skal meddele biblioteket, hvis du skifter adresse, e-mail, telefonnummer m.m. Det kan ske på biblioteket eller elektronisk.

Sygesikringskortet er dit lånerkort. Det skal medbringes, hver gang du låner. Kortet er personligt, og du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på det. Mister du kortet, skal du straks kontakte biblioteket for at få det spærret.

Er du under 18 år kræves skriftlig tilladelse fra forældre eller værge på en særlig blanket. Er du under 14 år, kan du få udstedt et lånerkort eller bruge dit sygesikringskort.

Hvor længe kan du låne?

Lånetiden er normalt 1 måned. Visse materialer har en kortere lånetid. Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen.

Det enkelte bibliotek kan fastsætte begrænsninger for den enkelte brugers samlede antal udlån, jvnf. Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed, § 13. Det er gratis at låne på biblioteket.

Hvordan afleverer du?

Du kan se, hvornår materialet skal afleveres på din udlånskvittering. Når du afleverer materiale, kan du få en kvittering. Den er din dokumentation for, at det er afleveret.

Du kan se en oversigt over dine aktuelle hjemlån, bestillinger og reserveringer på bibliotekets hjemmeside (lånerstatus).

Du skal betale et gebyr, hvis lånetiden overskrides. Størrelsen af gebyret kan du se på bibliotekets hjemmeside under servicetakster og gebyrer.

Hvordan fornyer du?

Du kan forny det materiale, du har lånt, hvis det ikke er reserveret af andre. Der kan være begrænsninger på, hvor mange gange et materiale kan fornys. Visse materialer kan ikke fornys.

Du kan forny dine materialer på bibliotekets hjemmeside (lånerstatus), via SMS, telefonisk eller ved personlig henvendelse.

Hvordan reserverer du?

Du kan reservere/bestille materiale via bibliotekets hjemmeside, via SMS, telefonisk eller personligt på biblioteket.

Du modtager besked fra biblioteket på SMS eller via e-mail, når materialet er klar til afhentning. Materialer, som biblioteket ikke selv har, forsøges skaffet fra et andet bibliotek.

Vær opmærksom på, at nogle biblioteker har et loft over hvor mange reserveringer, du kan foretage.

Erstatning

Hvis materialerne bliver ødelagt eller bliver væk, skal de erstattes. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på brugerens eget udstyr i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer.

Udelukkelse og bortvisning

Biblioteket er for alle. Du skal derfor respektere god ro og orden og følge anvisninger fra personalet. I modsat fald kan du bortvises og udelukkes fra brug i en periode.

Du kan også blive udelukket fra at bruge biblioteket, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret, afleveres i beskadiget stand, eller hvis du skylder 200 kr. eller mere i gebyrer. Skyldige beløb kan overgå til inkasso, jvnf. Lov om biblioteksvirksomhed §§ 32 og 33.

Rygepolitik

Alle former for rygning er forbudt på Ishøj Bibliotek. Forbuddet indbefatter også e-cigaretter.  
Rygeforbuddet gælder både besøgende og medarbejdere. 

Persondataloven

Biblioteket overholder bestemmelserne i Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven).