Læseklubben Tænkepauser

Små bøger - stor viden
Tænkepauser er små, let læste fagbøger, der over 60 sider formidler danske topforskeres viden om et fagligt emne på en sjov og let tilgængelig måde.

Datoer og temaer for efteråret 2024

Mandag d. 2. september kl. 10 – 11.30 - INGENTING 

Mandag d. 7. oktober kl. 10 – 11.30 - HISTORIE 

Mandag d. 4. november kl. 10 – 11.30 - TRO

Mandag d. 2. december kl. 10 – 11.30 - PENGE 

Tilmelding
Skriv til tilmelding@ishoj.dk, hvis du gerne vil være med i Læseklubben Tænkepauser