Reglement

Læs om vores regler i forbindelse med lån, fornyelse, reservering, erstatning m.m.

Kulturium Ishøj Bibliotek er åbent for alle. 

Lån

Hjemlån af materialer forudsætter oprettelse.

Lån af onlinematerialer skal foregå via folkeregisterkommunen.

Lånetiden på materialer er normalt 1 måned. Visse materialer har en kortere lånetid, som vil fremgå af udlånskvitteringen, på hjemmesiden eller via appen. Det er låners ansvar, at materialer bliver afleveret eller fornyet inden afleveringsfristen er overskredet. Når materialet afleveres, kan der vælges kvittering som dokumentation.

Fornyelse af lån kan ske, hvis ikke materialet er reserveret af andre. Fornyelse kan maksimalt tillades tre gange. Fornyelse kan tidligst ske syv dage før afleveringsdato.

Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på lånerens eget udstyr i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer.

Oprettelse

Alle borgere kan oprettes som brugere hos Kulturium Bibliotek. Dette kan ske via hjemmesiden med MitID eller ved personligt fremmøde på biblioteket med sundhedskort. For borgere under 18 år skal der desuden tilføjes økonomisk ansvarlig.

Mellemværender

Gebyr

Hvis lånetiden overskrides, tilskrives gebyrer. Byrådet fastsætter gebyrstørrelsen. Du kan se en oversigt over gebyrer på bibliotekets hjemmeside og på biblioteket.

Erstatning

Hvis et materiale bliver ødelagt eller bliver væk, opkræves erstatningspris + håndteringsgebyr, som vedtages årligt af Byrådet.

Betaling

Mellemværende betales via ”Mit betalingsoverblik”. Skyldige beløb overgår til inddrivelse, jvf. Lov om biblioteksvirksomhed §§ 32 og 33.

Lukning for lånemulighed

Lånemulighederne kan blive lukket ved manglende betaling af gebyr. Gældende regler omkring dette kan findes på bibliotekets hjemmeside.

Ordensregler

Biblioteket er for alle. Alle skal respektere god ro og orden. Ingen må være til gene for andre brugere eller personalet. Bibliotekets materialer må ikke fjernes uden udlån. Aktuelle opslag og anvisninger fra personalet skal altid følges. Uddybende oplysninger kan findes på hjemmesiden og på biblioteket. Overtrædelse af ordensreglementet kan føre til bortvisning eller udelukkelse fra brug i en periode. Strafbar adfærd og forhold politianmeldes.

Lovgivning

Biblioteket overholder bestemmelserne i Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven) samt Biblioteksloven.