Rådgivning

Vejledning i uddannelses- og karrieremuligheder

Er du i tvivl om din videre vej til uddannelse og job?
Tid
14:00 - 16:00
Adresse

Ishøj Store Torv 1
2635 Ishøj
Danmark

Er du student og i tvivl om din videre vej til uddannelse og job? Faglært og på vej til at læse videre? I gang med uddannelse og ønsker vejledning om kursen?

Studievalg Danmark vejleder om videregående uddannelser, erhvervsuddannelser, efter- og videreuddannelser samt karrieremuligheder. Studievalg Danmark vejleder gratis, uvildigt og uafhængigt af institutioner eller organisationer. 

Formålet med vejledningen er, at den vejledte opnår lyst, mod og nysgerrighed til at udforske og håndtere overgange i livet; valg af videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og karriere gennem hele livet. Man kan både tale om konkrete uddannelsesmuligheder, adgangskrav, optagelsesregler og ansøgningsprocedurer, samt abstrakte spørgsmål om tvivl og motivation.

Hver anden onsdag på biblioteket - husk tilmelding

Studie- og karrierevejleder Jesper fra Studievalg Danmark er hver onsdag i lige uger mellem kl. 14 og 16 i bibliotekets højre fløj.
Der er afsat 25 minutter til hver samtale. Booking af tid til en personlig samtale på www.studievalg.dk/book -> Vælg: ”Hovedstaden og Bornholm” -> ”Samtale på Kulturium Ishøj Bibliotek”. Yderligere oplysninger

Studie- og karrierevejleder Jesper Mørck, jemr@studievalg.dk