Kulturium 2023-2024

Vision
Kulturium er Ishøjs bibliotek, biograf og musikteater. Vi vil være en livsnerve for lokalsamfundet, hvor der er mulighed for både indsigt og udsyn skabt af inspirerende og engagerende kulturoplevelser, litteratur, dannelse og læring. Vi vil være en organisation som skaber værdi og betydning for lokalsamfundet, såvel som et center for fællesskab, men også et sted hvor den enkelte kan finde fordybelse. Vi vil være en organisation hvor vores borgere mødes gæstfrit og hvor der er fokus på kvalitet.

Kerneopgave
Kulturiums kerneopgave er at være bibliotek, biograf og musikteater – og at være netop det på en måde så visionen virkeliggøres. Kerneopgaven bygger på det grundlæggende princip om oplysning, dannelse og kulturel aktivitet for alle i form af litteratur, film, musik og teater.

Sammen om løsning af kerneopgaven
’Grundlag for lederskab og følgeskab’ er alle ledere og medarbejderes fælles referenceramme for den kultur, vi gerne vil fremme, og den måde vi arbejder sammen om løsning af kerneopgaven i Ishøj Kommune. Det skal bidrage til at skabe de bedste betingelser for en attraktiv og effektiv arbejdsplads, som er gearet til at indfri borgernes forventninger til fremtidens velfærdskommune.

Virksomhedsplanen
Nøgleordene for Kulturium i de næste år er gæstfrihed og nysgerrighed. Det gælder både i mødet med publikum og brugere, men også ift. samarbejdspartnere og kollegaer. Vores Virksomhedsplanen  for 2023 og 2024 viser retningen.

Trivsel og arbejdsmiljø i Kulturium
Vores målsætning i Kulturium er at være en arbejdsplads med høj trivsel og et godt arbejdsmiljø. Vi har fokus på organisatorisk udvikling gennem tiltag, der bygger på forskning og viden. Vi er alle sammen ansvarlige for arbejdspladsens arbejdsmiljø, og derfor er det vigtigt, at alle kender og bruger det faglige grundlag vi arbejder med organisatorisk.

Heri gives et overblik til vores grundsten for arbejdet med at skabe den bedst mulige arbejdsplads, samt skabe grundlag for mere fokus og nærvær i vores arbejdsdage – og dermed også mere kvalitet for både vores gæster og for os selv.