Vær med!

"Biblioteket skal udgøre rammen for møder mellem mennesker"

"... biblioteket har et stort potentiale til at være mødested på tværs af etniske, social og økonomiske skel og spille en rolle som en vital aktør i lokalsamfundet."

Citatet stammer fra Modelprogram for Folkebiblioteker - et inspirationskatalog og værktøj, som Kulturstyrelsen lancerede i et samarbejde med Realdania i 2013 til de danske folkebiblioteker.

Som kulturinstitution er folkebiblioteket i forandring, og 'biblioteket som møderum' er et af bibliotekets nye funktioner, som Modelprogram for Folkebiblioteker sætter fokus på. Et bibliotek er i dag en ramme for flere aktiviteter end tidligere og fungerer både som 'det tredje sted' og som et sted og rum, hvor både organiserede og uformelle møder kan opstå mellem mennesker og bibliotekets mange forskellige brugere.

På KULTURIUM BIBLIOTEK arbejder vi ud fra tanken om, at biblioteket også er et mødested. Gennem forskellige aktiviteter og fællesskaber forsøger vi at skabe ramme for, at mennesker kan møde hinanden ud fra fælles interesser som fx litteratur, kultur, teater, håndarbejde og børn. Vi ved hver især, at det kan være berigende og udviklende at møde andre mennesker - uanset om de andre er magen til eller forskellig fra en selv.

Du kan læse mere om vores fællesskaber i menuen til venstre. Kun viljen, fantasien og ressourcer sætter grænser for, hvad man kan mødes om, og hvem man kan mødes med. Har du som bruger af biblioteket, borger i Ishøj eller enkeltindivid gode idéer eller ønsker til, hvordan biblioteket kan rumme nye fællesskaber og møder mellem mennesker, hører vi meget gerne fra dig.