Brug af bibliotekets computere

Læs om vores regler i forbindelse med brug af bibliotekets computere og printer.

Dokumenter og scanning

Dokumenter kan hentes på internettet eller scannes. Du kan gemme på egen USB-nøgle eller på computeren.

Dokumenterne bliver ikke slettet igen, det skal du selv gøre!

 

Print

Det er dit eget ansvar at dit print bliver korrekt. Inden du godkender dit print i Princh skal du se om det ser rigtigt ud. Det gøres ved at klikke på ’Vis dokument’.

 

E-mail

Fra bibliotekets computere kan du bruge de offentligt tilgængelige e-mailtjenester som fx gmail og hotmail.

Vær opmærksom på de betingelser, som knytter sig til brugen af de enkelte tjenester. KULTURIUM BIBLIOTEK kan ikke påtage sig noget ansvar i forbindelse med benyttelsen af offentlige e-mailtjenester.

 

Sikkerhed

Ishøj Kommune tilstræber at være ajour med IT-sikkerheden, så du trygt kan benytte bibliotekets computere. Vi kan dog ikke give nogen garanti, og vi fraskriver os alt ansvar i forbindelse med borgernes anvendelse af vores IT-udstyr.

Når du har anvendt en af bibliotekets computere, skal du logge af når du forlader den, da den renser de hjemmesider du har været inde på ved en genstart.

Dokumenter gemt på computeren bliver ikke slettet. Det skal du selv gøre.

 

Brug af bibliotekets computere

Computerområdet er både for børn og voksne.

Vi henstiller til ro omkring computerne.

Du må højest benytte en computer i 2 timer af gangen.

Visse computere er forbeholdt print og kan kun bruges i kort tid. De er markeret med et skilt.

 

Adfærd på nettet

Gældende dansk lovgivning skal overholdes ved brug af bibliotekets computere.

Bibliotekets computere må ikke anvendes til pornografi, vold eller andet anstødeligt.

Du må ikke anvende computerne til ulovlige formål som fx afsendelse af anonyme eller chikanerende breve, børnepornografi, hacking, piratkopiering eller anden ulovlig kopiering.

Kopiering af programmer og dokumenter fra internettet er omfattet af regler om ophavsret. Det er dit eget ansvar, at reglerne overholdes.

 

Sanktioner

Når du bruger computerne, skal du rette dig efter bibliotekets regler og personalets henstillinger - hvis ikke kan du blive udelukket fra biblioteket i kortere eller længere tid. Konstateres misbrug af tilbuddet og overtrædelse af gældende lovgivning, vil det blive politianmeldt.