Rent vand og sanitet - verdensmål 6

Rent vand og ordentlige toiletter redder millioner af børneliv 

Hvad går verdensmål 6 ud på?

Verdensmål 6 siger, at alle mennesker i verden skal have lige adgang til drikkevand, sanitet og hygiejne, hvilke også indebærer ordentlige toiletforhold og kloakering. 

Det er helt nødvendigt at sikre verdensmål 6, hvis vi vil opnå verdensmål 3 om sundhed for alle.

Rent vand og sanitet er en af de vigtigste forudsætninger for sundhed.
Dårlige toiletforhold og urent drikkevand kan føre til diarré, der er en af de største dødsårsager globalt, især for børn.

I 2019 døde flere end 1.300 børn hver eneste dag på grund af diarré.

På verdensplan har der været fremgang.
I dag har tre ud af fire mennesker nu adgang til rent vand, og over halvdelen af jordens befolkning har nu ordentlige sanitære forhold.
Det betyder også, at antallet af dødsfald fra diarrésygdomme er halveret siden 1990.

Men der skal mere fart på, hvis verden skal nå målet inden 2030.
I verden er der nemlig stadig tre milliarder mennesker, som ikke kan vaske deres hænder i hjemmet, og der er over en milliard mennesker, som fra dag til dag er usikre på, om de kan få rent vand at drikke.

Hvad kan du selv gøre?

Udover at donere midler til de organisationer i Danmark, der kæmper for rent vand og sanitet i Danmark, kan du gøre forskellige ting selv. Du kan f.eks.:

 • Droppe sprøjtegiften i din egen have
 • Undgå at skylle giftige kemikalier, maling og medicin ud i wc’et. Det forurener søer og vandløb og skaber sundhedsproblemer hos mennesker og dyr.
  Aflever det i stedet på genbrugsstationen.
 • Brug en grøn blikkenslager for at nedsætte dit vand-, energi- og kemikalieforbrug
 • Tage kortere og koldere bade. Det gavner klimaet og pengepungen. En familie kan spare op til 5.000 kr. om året ved at skære brusebade ned fra 15 til 5 minutter
 • Lukke for vandet når du børster tænder, og når du sæber dig ind i badet 
 • Bruge det overskydende vand fra din tørretumbler til at vande blomster med 
 • Få dryppende vandhaner repareret. En dryppende vandhane kan spilde op til 11.000 liter drikkevand om året
 • Få bilen vasket i vaskehaller, hvor vandet bliver genbrugt
 • Deltage i World Cleanup Day den 16 september 2023 - find mere info på: World Cleanup Day 2023 

 

Du kan læse meget mere om Verdensmål 6 på Verdens Bedste Nyheders hjemmeside.

11.03.23