Anstændige jobs og økonomisk vækst - verdensmål 8

Gode jobs er vejen til vækst og velstand

Hvad går verdensmål 8 ud på?

Flere end 700 millioner mennesker lever stadig i ekstrem fattigdom.
Verdensmål 8 handler om, at de, der har mindst, skal have mulighed for at arbejde sig ud af fattigdommen gennem anstændigt arbejde – og med ordentlige rettigheder for arbejderne.

Men for at skabe anstændige jobs skal der være økonomisk vækst, og især i verdens fattigste lande.

En tommelfingerregel er, at levestandarden i et land bliver fordoblet på 10 år, hvis væksten er på syv % hvert år.

Det er generelt gået den rigtige vej: Verdensbankens data viser, at væksten i de mindst udviklede lande var over syv % 2005-2007.
Men siden har væksten generelt været faldende og svingende i takt med lavere råstofpriser.
Alligevel lå væksten stadig lidt over 5 % i 2019, før corona-pandemien brød ud.

Dog er vækst ikke altid en garanti for, at verdens fattigste også får gavn af den nye velstand.
Derfor hænger Verdensmål 8 tæt sammen med Verdensmål 10 om at nedbringe den globale ulighed, så den øgede velstand kommer alle samfundslag til gode, og især i bunden.

Hvad kan du selv gøre?

  • Accepter ikke at virksomheder ikke har overenskomster med deres ansatte – Støt de virksomheder der har!
  • Støt de danske fagforeninger
  • Vær med til at fremme sikkerheden på din arbejdsplads - udvælg evt. en arbejdsmiljø-repræsentant
  • Start en fælles snak på din arbejdsplads om, hvordan I kan fastholde medarbejdere og undgå et dårlig arbejdsmiljø
  • Tag et socialt ansvar hvis du har en virksomhed.
    Skab arbejdspladser for ledige på kanten af arbejdsmarkedet

Se meget mere om verdensmål 8 på Verdens Bedste Nyheders hjemmeside

12.03.23