Landsforræder, feltmadras eller tyskvenlig - skammen der ikke gik væk

I Biblioteksklubben Salonen kan du tirsdag d. 22. januar opleve forfatter og antropolog Anne Marie Christensen fortælle om sin bog “Landsforrædernes børn”, om den store og hidtil oversete gruppe børn af dømte landsforrædere fra Anden Verdenskrig.

Danmarkshistorien omskrives i disse år og får flere nuancer. Nye bøger forfattet af unge, lovende historikere fra især Roskilde Universitetscenter har set dagens lys, og deres opgør med tidligere opfattelser af Danmarkshistorien vækker opmærksomhed, indimellem beundring. For kaster de ikke nyt lys på den nære fortid, så anskuer de historien på en ny måde. Besættelsen og retsopgøret er ingen undtagelse, heriblandt myterne om det store nationale sammenhold og modstandsbevægelsens betydning. 

Sidste år udkom Anne Marie Christensens “Landsforrædernes børn”, som beskriver et sort kapitel fra tiden efter besættelsen, nemlig de alvorlige og langstrakte konsekvenser, som retsopgøret med de dømte landsforrædere fik for deres børn. Det blev startskuddet til et liv i fortielse og fortrængning og med fordømmelse og repressalier på grund af deres fædres og mødres gerninger under krigen - og nationens fordømmelse af dem.

Nu kan du opleve Anne Marie Christensen fortælle om sin bog på KULTURIUM Ishøj Bibliotek. Selvom bogen har Anden Verdenskrig som ramme, handler den også om store emner som forsoning, skam og personlig ansvarstagen. Det gør foredraget relevant for såvel de, der er interesserede i Anden Verdenskrig, men også for de, der finder det mellemmenneskelige aspekt interessant.

Som med næsten alle af Salonens arrangementer, er foredraget gratis. Tilmeldelse her på siden eller send en e-mail til salonen@ishoj.dk

/Thomas

Hør podcast fra arrangementet her.