Folkepension? Brug borger.dk

Af Anonym (ikke efterprøvet)
16.11.15
Du skal selv søge om at få eller udskyde din folkepension, når du når folkepensionsalderen. Brug din NemID.

Vidste du:

  • I Danmark optjenes ret til pension på baggrund af det antal år, en person har haft fast bopæl i Danmark. Det er uden betydning, om den pågældende har haft arbejde eller har indbetalt skat. Har man ikke haft bopæl i Danmark i det antal år, der kræves efter loven, udbetales en lavere pension – brøkpension.
  • Folkepension kan ydes fra det fyldte 65. år. Som hovedregel skal man være dansk statsborger og have bopæl i Danmark. Borgere med bopæl her i landet har optjent ret til fuld folkepension, når de har boet her i landet i mindst 40 år mellem det 15. og det 65. år.
  • Hvis man har boet i Danmark i mindre end 40 år, nedsættes pensionen. En person, der har boet her i landet i 35 år, vil eksempelvis få udbetalt 35/40 af den fulde pension.
  • Man kan få pension uden at være dansk statsborger, hvis man har boet mindst 10 år i Danmark mellem det 15. og det 65. år og heraf mindst fem år op til det 65. år. Der gælder særlige bestemmelser for udlændinge, der er anerkendt som flygtninge.

Læs mere på borger.dk