FN's 17 verdensmål

Biblioteket har sat kurs mod den bæredygtige udvikling

Folkebibliotekerne spiller på lokalt plan en særlig rolle for implementeringen af FN’s 17 verdensmål. Kulturium Bibliotek er i gang med en certificeringsproces, hvor både borgere og biblioteksansatte bidrager til at få sat fart på den bæredygtige udvikling. Vi vil gøre verdensmål til hverdagsmål.
Certificeringsprojektet er sat i søen i et samarbejde mellem organisationen Chora 2030 og Danmarks Biblioteksforening og løber frem til maj 2023.

De første skridt er taget

Kulturium Bibliotek har i samarbejde med ansatte og borgere udvalgt seks dogmer, som sætter retningen for, hvordan biblioteket bliver en mere bæredygtig arbejdsplads og samlingssted.

Kulturium Biblioteks seks verdensmålsdogmer

  • Biblioteket vil sortere affald i henhold til det landsdækkende affaldssorteringssystem 
  • Biblioteket vil spare på strømmen for eksempel ved at og slukke lyset i rum, der ikke er i brug 
  • Biblioteket vil minimere brug af print og kopier 
  • Biblioteket vil servere vand i kander, ikke i plastflasker
  • Biblioteket vil lade kasserede materialer leve videre som genbrug i det omfang det er muligt
  • Biblioteket vil have fokus på repræsentativitet i køn, alder og etnicitet i planlægningen af vores arrangementer

Du kan løbende følge certificeringsprocessen på vores hjemmeside, Facebook og Instagram.