Søg og bestil - trin for trin

Få hjælp til hvordan du søger den litteratur du skal bruge til dit studie og dine opgaver.

Biblioteket har bøger om ALT og har vi ikke lige bøgerne hjemme, gør vi hvad vi kan for hurtigt at skaffe dem hjem til dig. Du kan også selv døgnet rundt bestille materiale fra landets biblioteker i bibliotek.dk og via dit biblioteks-login kan du også døgnet rundt få adgang til bibliotekets netbaser hvor du kan finde viden og information af høj kvalitet til din opgave. Trorværdigheden og kvaliteten er i top. Brug bibliotekets kilder hvis du  vil have helt styr på din kildekritik.

Litteratursøgning - trin 1

Faktalink: Har du brug for et hurtigt overblik over dit emne så start i Faktalink. Faktalink er faglige artikler på 5-10 sider om aktuelle populære emner så forskellige som skoleskyderier, tempelridderne, tatoveringer, Irak-krigen og pigebander. I de udførlige Faktalinks vil du få henvisning til yderligere relevante links, hjemmesider og forslag til videre læsning. 

Litteratursøgning trin 2

Kulturium Biblioteks base. Biblioteket har tusindvis af bøger på hylderne og måske du allerede kan få en stak med hjem under armen i eftermiddag? Er materialet udlånt, kan du nemt reservere materialet.

Litteratursøgning trin 3

Bibliotek.dk: Synes du Kulturium Bibliotek har for få bøger eller for få bøger hjemme om dit emne, eller vil du blot kigge efter artikler, så er basen bibliotek.dk oplagt for dig at søge og bestille i. Bibliotek.dk er en stor base at søge i og du kan med fordel begrænse din søgning til kun at få vist ”faglitteratur” eller ”tidsskriftartikler”.

Litteratursøgning trin 4

Kulturium Biblioteks netbaser: Biblioteket stiller databaser til rådighed for dig. Hvis du bor i Ishøj Kommune kan du døgnet rundt med dit bibliotekslogin finde viden og information af høj kvalitet, viden du ikke vil kunne finde på Google. Du kan finde akademiske artikler til fysik, kemi eller bioteknologi i basen Master File.

Generelle søgetips

Formulér søgeemner og start med et enkelt søgeord. Kommer der for mange fund, så kobl et ekstra emneord på. Begræns evt. til kun at få vist nyere titler, til kun at se danske titler, søge på bestemte forfatter etc. Spørg gerne bibliotekarerne om hjælp til at søge.

Book en bibliotekar

Strander du i din litteratursøgning, så benyt dig gerne af biblioteketsBook en bibliotekar-tilbud