Ordblindhed.dk

Adgang
Adgang hjemmefra og på biblioteket
Ordblindhed.dk giver viden om tilbud og støtte for børn, unge og voksne med ordblindhed. Det sker gennem tekst og video.

Vidste du?

  • 5-7% af den danske befolkning er ordblinde.
  • Du kan sagtens tage en uddannelse og deltage aktivt, selvom du er ordblind.
  • Med specialpædagogisk støtte kan elever og studerende uddanne sig på lige fod med andre.

Ordblindhed.dk er udviklet af Nota sammen med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Socialstyrelsen. Nota er Danmarks Digitale Bibliotek for ordblinde og synshandicappede.