Trådløst internet

Brug det trådløse internet på biblioteket

KULTURIUM BIBLIOTEK stiller frit trådløst internet til rådighed på bibliotek

Netværkets navn: Ishoej_Gaestenet

På biblioteket logger du på ved:

  • Finde netværket Ishoej_Gaestenet.
  • Gå på internettet.
  • Indtast mobilnummer
  • Afvent sms
  • Indtast den modtagne kode.

Regler for brug af det trådløse netværk på ishøj Bibliotek

Brugen af trådløst net sker på eget ansvar og under ansvar for gældende lovgivning.

Vi anbefaler, at du har en personlig firewall og et opdateret antivirus-program installeret,
da KULTURIUM BIBLIOTEK ikke påtager sig ansvar for direkte eller indirekte følger af opkoblingen.

Tal med din bank om sikkerhedsrisici ved brug af trådløst netværk til bankforretninger.
Der er med adgangen skabt adgang til Internettet, men download af programmer og
dokumenter fra internet er omfattet af regler om ophavsret. Det er dit personlige ansvar,
at reglerne overholdes. Brug af oplysninger, programmer og tjenester, som du opsøger eller
kopierer fra internet, sker på eget ansvar.

KULTURIUM BIBLIOTEKs internet-tilbud har til formål at give adgang til information og vidensindhentning.

Søgning i ulovligt materiale eller eksponering af pornografiske eller meget voldelige billeder falder uden
for hensigten med denne forbindelse og medfører øjeblikkelig afbrydelse.